Digital camera microscopes are replacing
traditional optical microscopes around the globe

 

Fler och fler företag behöver övervakning på ett eller annat sätt. Det är inte bara att skydda sig mot inbrott som kanske det man tänker på oftast.

Utan det kan vara i produktion där material färdas intern , det kan vara olika av / på lasntinger , grind kontroller mm.

En bra kamera idag möjligör att den kopplas på befintligt nätverk och den som ska komma åt bilden kan göras så.

 

Visus technology AB | +46 (0)470-73 21 20 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.